Lejebetingelser

ANG COVID-19 så gælder vores lejebetigelser ikke hvis landet eller dele af landet bliver lukket ned pga. Corona. Så bestiller du nu og der viser sig at der ikke må holdes fest, eller arragement så slettes ordren eller rykkes til en anden dato. Spørpsmål? eller vil du have det uddybet så kontakt os på mail.

 

Afbestilling af ordre.
Afbestilling skal ske senest 15 hverdage før brugsdatoen.
Afbestilling mindre end 15 hverdage før brugsdato vil blive faktureret det fulde beløb.

OBS.! Ved leje af telte er ovenstående tidstermin 30 hverdage i stedet for 15 hverdage.

Betaling.
Lejeafgiften betales ved at indsætte totalbeløbet på vores firmakonto senest 8 hverdage før brugsdatoen, (Reg. nr. 2343 Konto nr. 6887830167 – Husk at angive ordrenr.!)
Der kan betales kontant ved levering.

Lejeperiode
Lejeperioden udgør 1 brugsdøgn. DER BETALES IKKE LEJE FOR LEVERINGS-OG AFHENTNINGSDAGE.
Ændring af ordre.
Ændring af ordre skal ske senest 15 hverdage før brugsdatoen PR. E-MAIL MED ANGIVELSE AF ORDRENR.

Levering og afhentning.
Levering og afhentning foretages kollektivt 1-4 hverdage før og efter brugsdatoen.
DU BLIVER KONTAKTET MED LEVERINGSTIDPUNKT 2-3 DAGE FØR.
Dette gælder dog ikke for telte, hoppeborge og maskiner hvor levering aftales individuelt.

Lejede effekter leveres max. 5 meter fra bilen i jordplan. Hvis adgangsvejen er længere end 50m, eller over jordplan, kan du bestille den service der passer til forholdene på leveringsstedet under menuen “Div. / Serviceydelser”.
Op/nedbæring på etage skal bestilles på forhånd.
Hvis adgangsvejen er længere end 5m fra bil/lastbil vil du blive opkrævet et beløb ved leveringen jvf. vores oplysninger på websiden under “Div. / Serviceydelser”.

LEJEBETINGELSER hos Festgear.dk

Lejers ansvar.
Alt service skal returneres rengjort d.v.s. brugsklar til næste kunde, i medfølgende emballage, med mindre
der er betalt for opvask. Der må ikke benyttes tegnestifter, tape, clips eller liggende på de lejede effekter.
Reklamationer kan kun accepteres før afbenyttelsen pr. telefon eller e-
mail. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri.
Stole, borde og pakke materiel tåler ikke fugt.
Lejer er ansvarlig og bærer risikoen for enhver skade, der sker på det lejede materiel i lejeperioden, hvad
enten skaden er hændelig eller forårsaget gennem simpel eller grov uagtsomhed, eller forsætligt påført det lejede.
Manglende eller beskadigede genstande afregnes kontant op til 8 dage efter festen kan vi henvende os til kunden om erstatning.
Erstatningspris = kostprisen
Fremleje er ikke tilladt.
De lejede effekter skal returneres i samme stand som de er modtaget.
Transportkasser i pap og plastik samt transportvogne til telte og inventar tilhører udlejeren.
Manglende transportmateriel faktureres særskilt.
Festtelte.
Det påhviler lejer at sørge for de fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder.
Lejeprisen er baseret på tilkørsel med varebil, opsætning og nedtagning sker lige ved vores bil med mindre andet er aftalt.
Teltene skal være tillukkede når de ikke benyttes.
Der må ikke grilles eller anvendes sodede lys i teltet.
I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig
grad vanskeliggør teltets opstilling, udsættes opstillingen, så længe tilstanden vedvarer, uden ansvar for udlejer.
Teltpladsen skal være ryddet for effekter og dyre efterladenskaber.
Afbestilling skal ske senest 5 uger før leveringsdatoen.
Teltopstilling til over 150 personer skal godkendes af den lokale beredskabschef. Lejer sørger selv for denne
godkendelse.
Hoppeborge m.m.
Prisen er baseret på tilkørsel på let tilgængelig vej/sti med sækkevogn max. 10 meter i jordplan.
Lejer skal forinden sikre adgang til el indenfor 10meter.
Det påhviler lejer at sørge for pladsen er ryddet for eventuelt skarpe genstande og dyre efterladenskaber, før opstillingen.
Lejeperioden udgør ved udendørsbrug op til 16 timer dog max til kl 22.00
Lejeperioden ved selv afhentning Max 23 timer
Lejer skal sørge for 1 person som medhjælp ved opsætning og nedtagning.
Lejer har ansvaret for hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede, og er erstatningspligtig overfor
udlejer i disse tilfælde.
Der skal altid være opsyn af en voksen når hoppeborgen er i brug. Det lejede benyttes af lejers gæster på
eget ansvar.
Det er strengt forbudt at have fodtøj på i hoppeborgen samt at tage mad og drikkevarer med ind i den.
Betaling.
Lejeafgiften skal betales Netto Kontant ved levering, hvis ikke andet er aftalt jfr. ordrebekræftelse.
Lejeperioden udgør max. 1 døgn inkl. leveringsdag og afhentningsdag, herefter betales ekstra leje (25% pr.
dag.)
Ændring/afbestilling.
Ændring af ordre skal ske senest 15 hverdage før leveringsdato.
Afbestilling skal ske senest 15 hverdage før leveringsdatoen.
Afbestilling senere end 15 dage før leveringsdato vil blive faktureret det fulde beløb
Levering.
Udbringning og afhentning foretages kollektivt 1-3 hverdage før og efter brugsdatoen. Ca. tider kan oplyses
dagen før levering.

Lejede effekter leveres max. 10m. fra bil i jordplan, med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelse.

Op/nedbæring skal bestilles på forhånd